Lietuvos melioracijos šakos darbuotojų profesiniai mokymai

Lietuvos melioracijos įmonių asociacija baigė vykdyti narių darbuotojų mokymus


Lietuvos melioracijos įmonių asociacija, kurios pagrindinis tikslas - atstovauti ir ginti savo narių interesus valstybinėse ir kitose institucijose, konsultuoti įmones, rūpintis jų atestavimu, švietimu, siekdama įgyvendinti tikslus 2009 m. balandžio 15 dieną pasirašė trišalę projekto „Lietuvos melioracijos šakos darbuotojų profesiniai mokymai" finansavimo ir administravimo sutartį (Socialinės apsaugos ir darbo ministerija, Europos socialinio fondo agentūra ir LMĮA). Per daugiau nei trejus metus buvo apmokyta daugiau nei 250 melioracijos įmonių darbuotojų pagal įvairias mokymų programas. Daugiausiai dėmesio buvo skirta saugos darbe bei profesiniams darbuotojų mokymams, kurie buvo parinkti atsižvelgiant į darbuotojų profesinės veiklos poreikius. Projekto metu įgytos žinios bei kompetencijos prisidės prie visos melioracijos šakos konkurencingumo didinimo.

Projektui įgyvendinti Lietuvos melioracijos įmonių asociacijai iš programos „Žmogiškųjų išteklių plėtra" priemonės „Žmogiškųjų išteklių tobulinimas įmonėse" buvo skirta 522 831,89 Lt finansavimas. Asociacijos nariai, dalyvaujantys projekte, skyrė 224 071,58 Lt nuosavų lėšų. Bendra projekto vertė siekia daugiau nei 746 900 litų.


Daugiau informacijos:
Lietuvos melioracijos įmonių asociacija
Projekto vadovas  Jonas Račas
Tel.: (+370 5) 272 2157
El. paštas: jonasracas@gmail.com